Home
Product
 - Soldering Station
 - SMD Rework Station & Desoldering Station
 - Thermometer
 - Automatic Tape Dispenser
 - Ionizing Air Blower & Air Nozzle
 - Overhead Ionizing Air Blower & Air Gun
 - DC Ionizing Air Blower
 - Ionizing Air Blower & Air Gun
 - Ionizing Air Gun & Air Bar
 - Glue Dispenser
 - Antistatic Tools
 - Antistatic & Normal Magnifying Lamp
 - Magnifying Lamp
 - Clean Room Products
 - Security
About us
Contact us


Home > Security     

 
 

Security (อุปกรณ์ความปลอดภัย)

 
 

 

 
          อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า  
 

 

 

 

 

ที่ครอบศรีษะEAGLE 
ชนิดปรับหมุนวัสดุ ABS สีน้ำเงิน   
ได้มาตรฐาน CE,ANSI Z87.1  
สีน้ำเงิน,เหลือง 

แผ่นกระบังหน้าในAO วัสดุ Polycarbonateกันความร้อน
 งานหน้าเตา

แว่นตาเลนส์(NI-OUT DOOR)

ชนิดติดกับหมวกได้ทุกรุ่น   
A3  วัสดุ Semi-Aluminum ได้มาตรฐาน CE   
A4  วัสดุAluminum ได้มาตรฐาน CE

 

 

 

 

แผ่นกระบังหน้า Blue Eagle เลนส์ใส วัสดุ Polycarbonate
ขนาด 8"/15" 1/2 หนา 1mm. ขอบ Aluminium
มาตราฐาน CE, ANSI Z87.1
เลนส์ใส วัสดุ Polycarbonate    
ขนาด 8"*12" หนา1mm, ขอบAlu   
ได้มาตรฐาน CE , ANSI Z87.1   
เลนส์ใส วัสดุ Polycarbonate   
ขนาด 8"*15 1/2" หนา1mm,ขอบAlu   
ได้มาตรฐาน CE , ANSI Z87.1
เลนส์เขียว วัสดุ Polycarbonate  
ขนาด 8"*15 1/2" หนา1mm,  
ขอบAluminum  
แว่นตาเลนส์ใส

 

 

แว่นตาเลนส์เทา แว่นตาเลนส์(NI-OUT DOOR) แว่นตาเลนส์เทาฉาบปรอทเงิน แว่นตาเลนส์ใส
แว่นตาเลนส์เทา แว่นตาเลนส์(NI-OUT DOOR) แว่นตาเลนส์เทาฉาบปรอทเงิน แว่นตาเลนส์ใส
แว่นตาเลนส์เทา แว่นาตาเลนส์ (in-out door) แว่นตาเลนส์เทาฉาบปรอทเงิน แว่นตาเลนส์ใส
แว่นตาเลนส์เทา แว่นจาเลนส์เทาฉาบปรอทเงิน แว่นตาเลนส์ใส แว่นตาเลนส์เทา
แว่นตาเลนส์ (in-out door) แว่นตาเลนส์เทาฉาบปรอทเงิน แว่นตาเลนส์ใส แว่นตาเลนส์เทา
แว่นตาเลนส์ใส แว่นตาเลนส์เทา แว่นตาเลนส์ใส แวนตาเลนส์เทา
แว่นตา VISITOR เลนส์ใส ,กันฝ้า แว่นตาเลนส์ใส แว่นตาเลนส์เทา แว่นตาเลนส์เทา
ไฟฉายขนาดเล็ก , น้ำหนักเบา , สามารถติดับแว่นตา
หมวกนิรภับ ใช้ในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น
, อ่านหนังสือ 
สายคล้องคอแบบห่วงรัดขาแว่น สายคล้องคอแบบสวมขาแว่น

ซ่องใส่แว่นตา

 
แว่นครอบตาเลนส์ใส 
แบบขาแว่น,ระบายอากาศ 
ที่กรอบแว่นตา
แว่นตาครอบเลนส์ใส ISC มีวาวล์
ระบายอากาศ 4ด้าน ,​ป้องกันฝุ่นละออง
สะเก็ตงานเจียร์,สารเคมี,เลนส์กันผ้า
แว่นตาครอบเลนส์ใส
ระบายอากาศโดยกรอบ
ที่ครอบเลนส์,ป้องกัน
สารเคมี, กันฝ้า
มาตราฐาน ansi z87.1
 
 
 
 
          อุปกรณ์ป้องกันหู  
 
เครื่องจ่ายที่อุดหูแบบติดผนัง  
 MOLDEX พร้อม บรรจุที่อุดหู  
 500คู่
ที่อุดหู ISEลดเสียง NRR 31dB   
 ชนิดโฟมสีเขียว ไม่มีสาย
ที่อุดหู ISE ลดเสียง NRR 31dB   
 ชนิดโฟมสีเขียว มีสาย
ที่อุดหู ISE ลดเสียง  
 NRR 25dB ยางสังเคราะห์  
สีเหลื่อง มีสาย  
พร้อมกล่อง
ที่อุดหู EAR ลดเสียง  
 NRR 25dBยางซิลิโคน 
สีเหลืองมีสายพร้อมกล่อง 
ที่ครอบหู PELTER ชนิดสวมศรีษะ  
มาตรฐาน ANSI  : NRR 30dB
ที่อุดหู EAR ลดเสียง
NRR 25dB ยางซิลิโคน
สีเหลื่องมีสาย
EP107
ที่ครอบหู ISE ชนิดสวมศรีษะ
มาตรฐาน ANSI  : NRR 34dB
   
หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดมีวาวล์
มาตราฐาน n95
EP168
ที่ครอบหู ISE ชนิดติดหมวก
มาตรฐาน ANSI : NRR 26dB
   
       
 
 
 
          อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ  
 
หน้ากากครึ่งหน้า SHIGEMATSU ไส้กรองเดี่ยว    
ยางสังเคราะห์สีดำ 
หน้ากากครึ่งหน้า SHIGEMATSU ไส้กรองเดี่ยว    
ยางสังเคราะห์สีดำ 

หน้ากากเต็มหน้าเลนส์ใส ไส้กรองคู่ ยางซิลิโคน สีดำ

ไส้กรอง SHIGEMATSU ป้องกันไอสารอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์,แลคเกอร์,สี

ไส้กรองSURVIVAIR ป้องกันไอกรด , คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ไส้กรอง SHIGEMATSU ป้องกันไอสารอินทรีย์, ไอกรด

ไส้กรองกันฝุ่นละออง 96 % ชนิดมีคาร์บอนด์ SHIGEMATSU กันกลิ่น โอโซน ละอองสารเคมี

ไส้กรอง SURVIVAIRป้องกันแอมโมนีย

ไส้กรอง SHIGEMATSU ป้องก้นแอมโมเนีย

แผ่นกรอง SHIGEMATSU ป้องกันฝุ่น ละอองสี

ไส้กรอง SURVIVAIR ป้องกันแอมโมนีย คลอรีน,กรดแก๊ส,ไอสารอินทรีย์

หน้ากากครึ่งหน้า ISE ไส้กรองเดี่ยว ยางสังเคราะห์สีดำ

หน้ากากครึ่งหน้า ISE ไส้กรองคู่ ยางสังเคราะห์สีดำ

ไส้กรอง ISE ป้องกันไอสาร อินทรีย์ ฝุ่น ควัน

ไส้กรอง ISE ป้องกันไอสารอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์,แลคเกอร์,สี

หน้ากาก Modex ป้องกันกลิ่น ไอสารอินทรีย์แบบมีวาวล์ว หายใจออก
มีโครงพลาสติกป้องกัน การเสียรูปทรงและsealใบหน้า
2500N95 หน้ากาก Modex ป้องกันกลิ่นไอกรด แบบมีวาวล์ว หายใจออก มีโครงพลาสติกป้องกัน การเสียรูปทรงและsealใบหน้า

หน้ากาก KLEEN MASK ป้องกันฝุ่น ควัน กลิ่น มีวาวล์ หายใจออก 2วาวล์ พับเก็บได้

หน้ากาก Threegem ป้องกันฝุ่น, ,กลิ่นสารเคมี แบบเกี่ยวหู

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองพิษ มาตรฐาน NIOSH

หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดมีวาวล์
มาตราฐาน n95
(แบบพับเก็บได้) หน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดมีวาวล์ว ยี่ห้อ Safetyware หน้ากากป้องกันป้องกันกลิ่นไอสารเคมี ชนิดมีวาล์วยี่ห้อ Sunhuei ผ้าปิดจมูกวัสดุ Polypropylene Spunbond 14 GSM 4 ชั้น มีคาร์บอนแบบเกี่ยวหู
ผ้าปิดจมูกวัสดุ Polypropylene Spunbond 14 GSM 3 ชั้น แบบเกี่ยวหู เครื่องช่วยหายใจ SCBA ถังคาร์บอนไฟเบอร์ มีระยะเวลาใช้งาน 30,45,60นาที ระบบเตือนเสียงนกหวีด มาตรฐาน EN พร้อมกระเป๋า เครื่องช่วยหายใจแบบสายส่ง อากาศระบบ POSITIVE PRESSURE  HOOD TYVEX  

HOOD PVC สีน้ำเงิน พร้อมBREATHING TUBE ท่อหายใจ

AIR REGULATING VALVE ชุดควบคุมการจ่ายอากาศ

สายส่งอากาศ มี 5,10,15,20,25,30 เมตร

AIR PURIFICATION PANELS ชุดเครื่องกรองอากาศ

   

เครื่องช่วยหายใจแบบใช้ แบตเตอรี่ขับมอเตอร์ผ่านเครื่องกรอง ฝุ่นและกลิ่นพร้อม HOOD ใช้ในงานที่มีฝุ่นมากและอันตราย ได้แก่ ฝุ่นยา,ฝุ่นเคมี

หน้ากากหนี้ฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ แบบ HOOD อลูมิไนท์ป้องกันความร้อน พร้อมไส้กรองกันควันพิษ ใช้งานมากกว่า 15นาที่,มาตรฐาน EN 403:1993

   
 
 
 
          อุปกรณ์ป้องกันมือ  
 
ถุงมือยาง LATEX ใช้แล้วทิ้ง แบบมีแป้งและไม่มีแป้ง สีเนื้อ มีแบบมีลายที่ฝ่ามือและไม่มีลาย   
ขนาด S,M,L(100ชื้นต่อกล่อง)ใช้ในงานสัมผัสอาหารและผลไม้,ยา
ถุงมือยาง
STRONG ยาว 16 นิ้ว
MASTER ยาว 12 นิ้ว
ถุงมือผ้าไนล่อน
ขอบรัด ขนาด S,M,L,XL ใช้ในงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ ป้องกันการลื่น,งานทั่วไป,
FP-111 ถุงมือ PU สีขาว ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
5-100 ถุงมือ PU สีเทา ใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
8-300PC
ถุงมือผ้าเคลือบยางสีน้ำเงิน DURABLE ขอบรัด ขนาด M,L,XL ใช้ในงานทั่วไป
ป้องกันการลื่น เฉี่ยวเฉือน ซักล้างได้
5-200PS
ถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบไนไตรสีดำ DURABLE ขอบรัด ขนาด M,L,XL ใช้ในงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ 
ป้องกันการลื่นและกันน้ำมัน,งานทั่วไปที่มีความสกปรกมาก
5-200PF
ถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบโฟมไนไตรสีเทา DURABLE ขอบรัด ขนาด M,L,XL ใช้ในงานจับชิ้นงาน 
ที่มีคราบน้ำมันป้องกันการลื่น,งานทั่วไป
NRR/GL
ถุงมือผ้าไนล่อนเคลือบไนไตรสีเทาแบบหนา ขอบรัด ขนาด M,L,XL ใช้ในงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ
ป้องกันการลื่นและกันน้ำมัน,งานทั่วไปที่มีความสกปรกมาก
ถุงมือผ้าเคลือบNBR สีน้ำเงิน Safety Ware ใช้ในงานป้องกันน้ำมัน จารบี การบาด การลื่น 
งานหนักมาก
NBR03-03 ขอบSafetyยาว 10 นิ้ว ขนาด M,L,XL
NBR03-01 ขอบรัด ยาว 10 นิ้ว ขนาด M,L,XL
TWD591
ถุงมือกันบาดเฉือน,กันลื่น กับชิ้นงานที่มีเคลือบน้ำมัน เช่น งานแผ่นโลหะที่มีเคลือบน้ำมัน
วัสดุ เคฟลาร์ เคลือบยางไนไตร
SIZE 9,10
DINEEMA
ถุงมือกันบาดคมจากใบมีด วัสดุ DINEEMA ระดับ 4
ใช้ในงานตบแต่งชิ้นงานด้วยใบมีด

ถุงมือKevlar ป้องกันการบาดคมและทนความร้อน

ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 2,500 โวลท์ - 40,000 โวลท์
ประเทศฝรั่งเศส
ถุงมือผ้าซับในใยสังเคราะห์เคลือบ สารไนไตร ป้องกันความร้อน 200 C
42-325 ยาว 10 นิ้ว
42-474 ยาว 14 นิ้ว
NIROFLEXถุงมือแสตนเลส ป้องกันมีดตัด บาด มีทั้ง 3นิ้ว ,5 นิ้ว SIZE XS,S,M,L ถุงมือ KEVLAR/ALUMINIZED มีซับใน ป้องกันความร้อน 500 Fและรังสี
ความร้อน1,250 F ยาว 14 นิ้ว
ถุงมือหน้งท้องมีซับในกันความร้อน 
ยาว 14 นิ้ว
ถุงมือยางไนไตรPROTECT CHEM สีเขียว ใช้ป้องกันสารเคมี โซเวนท์ น้ำมันหล่อเย็น
 กรด ด่างและงานพ่นสี ,ขนาด S,M,L
GNF1815 มีซับใน ยาว15 นิ้ว,หนา18 Mil
GNU2218 ไม่มีซับใน ยาว18 นิ้ว,หนา22 Mil
ถุงมือเคฟล่าท้อผสมเส้นใยแสตนเลส PVC
ถุงมือ PVC TOWA  มีซับใน ป้องกันน้ำมัน จารบี,สารเคมี กรด ด่าง กั้นลื่น
655 ยาว 26 ซม.
656 ยาว 30 ซม.
H20
ถุงมือPolyurethane ชนิดบาง ปัองกันสารตัวทำละลาย(solven)
THERMA PRENE
ถุงมือ NEOPRENE มีซับใน ป้องกันสารเคมี  ทนความร้อน 180 C
19-024 ยาว 18 นิ้ว
19-026 ยาว 26 นิ้ว
NEOX
ถุงมือยาง NEOPRENE มีซับใน ป้องกัน กรด ด่างแก่ สารทำละลายและสารเคมีเข็มข้นสูง
09-924 ยาว 14 นิ้ว
09-928 ยาว 18 นิ้ว
09-430 ยาว 31 นิ้ว
U2000
ถุงมือ Polyurethane มีซับใน ปิองกันสารเคมี และสารตัวทำละลายต่างๆที่มีความเข็มข้น
ได้แก่ BENZENE ,SOLVENTS,XYLENE
AF196-512

STAR12UR

EG12UR

BC2113
GRL_Y
NBR12 ถุงมือยาง NITRILE ชนิดไม่มีแป้ง แบบใช้แล้วทิ้ง มีสีฟ้า ขนาด S,M,L
(100ชื้นต่อกล่อง)ใช้ในงานสัมผัส อาหารและผลไม้,งานทั่วไป
ถุงมือยาง NITRILE ชนิดไม่มีแป้ง แบบใช้แล้วทิ้ง มีสีขาว ขนาด S,M,L 
(100ชื้นต่อกล่อง)ใช้ในงานสัมผัส
อาหารและผลไม้,งานทั่วไปยาว12 นิ้ว
ถุงมือยาง GEN PLUS มีซับใน มีสีเหลือง, ขนาด 7,71/2,8,81/2
ใช้ในงานสัมผัสกับอาหารและผลไม้,งานบ้านทั่วไป
     
SH910 ถุงมือยาง PVC สีน้ำเงิน ป้องกันกรด,ด่าง,ความร้อน
 ยาว 64 CM
 SHOWA
     
 
     
Copyright©2013 Wise Tech & Service Co.,Ltd. All rights Reserved
บริษัท ไวซ เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 421 ซอยเจริญกรุง 63 แขวง ยานนาวาเขต สาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-675-2183 แฟกซ์. 02-989-5316 สายด่วนโทร. 081-259-9420 , 089-104-4979

Keywords : เครื่องมือ ESD ชุดในห้องคลีนรูม อุปกรณ์ในห้องคลีนรูม